کنوانسیون حقوق معلولان

ديروز مصاحبه ای داشتم با خبرگزاری فارس در زمينه عدم امضای کنوانسيون حقوق معلولان تو سط ايران که امروز در سايت آن خبرگزاری قابل دسترس است. برا ی مطالعه آن مي توانيد اينجا کليک کنيد....Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home